BEN KİMİM?

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji mezunu ve Walden Üniversitesinden Sağlık Psikolojisi yüksek lisansı var. Şu an Trauma Research and Foundation’dan  Bessel Van der Kolk önderliğindeki bir programdan  Travma Stres Çalışmaları adında 1 sene süren kapsamlı bir eğitimi tamamladı. Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapileri Enstitüsünden 3 yıllık 464 saatlik kapsamlı bir eğitim ve süpervizyonlar sonunda Aile Terapisti ünvanını almış, Çift ve Aile Terapilerinin(ÇATED) düzenlediği Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitiminin 30 saatlik 1.basamağını Dr. Ting Liu’nun verdiği eğitimle tamamlamıştır. Ekip Norma Razon önderliğinde Reyhaana Saadat’tan 150 saattlik oyun terapisi terapist sertifika eğitimini tamamlamıştır. CBT İstanbul’dan Dr. Emel Stroop’dan 50 saatlik Kognitif Terapi Eğitim programını ve süpervizyonlarını tamamlamış, Frank Dattillio’dan da Çift ve Aile Terapisinde Kognitif Terapi yaklaşımı eğitimi almıştır. Dr.Richard Sears’dan Mindfullness Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Stephen Porges’den Polyvagal Teorinin Danışanlarda Uygulanması, Peter Levine’den 10 saatlik Somatik deneyimleme uygulamaları aldığı diğer eğitimlerdir. Psikologlar Derneğinin 2004 yılında düzenlediği ve Prof.Dr.Öget Tanör’ün ayrı ayrı verdiği Dil Bozuklulukları, Yönetici İşlevler, Nöropsikolojik Testler eğitimlerinin hepsine katılmış, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Doç.Dr.Hatice Kafadar’ın verdiği 48 saatlik Nörokognitif Eğitim ve Nöropsikiyatrik Testler kursunu tamamlamış ve yaklaşık 10 senedir de Nöropsikolojik Testlerde süpervizör olarak psikologları yetiştirmektedir. Ayrıca WISC-R, WISC-4, Stanford Binet, Çocuk Gelişim Testleri, Rorschach, MMPI testlerini aktif olarak uygulamaktadır. Prof.Dr.Robert Neimeyer’dan 21 saatlik Kayıp ve Yas ile Çalışma Eğitimini tamamladı. Bunun dışında Biofeedback’te yaklaşık 1000 saatlik teorik ve pratik eğitimlerini Amerika ve Kanada’da tamamladıktan Amerika’da BCIA sınavını kazanarak eğitmen sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 18 senedir Uzm.Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli’den de süpervizyon almaktadır. 2015 yılından beri kendi şirketini kurarak aileler ve çocuklar için iletişim ve duygu ağırlıklı olmak üzere Terapötik kart ve board oyunları yapmaya başlamıştır. Hepsinin fikir hakları kendine aittir. Altı adet Terapötik kitabı mevcuttur. Pozitif Ebeveynlik, Oyunlar, Nöropsikolojik Testler, Duygusal olarak Sağlıklı Çocuklar yetiştirme konularında çeşitli eğitimler vermekte; oyun yaparken bir yandan da aile ve birey terapilerine devam etmektedir.Bunun yanında kurumsal projelerde danışmanlık yapmaktadır.

 

ayben_ertem